CCC FINISHING PAD - PHỚT ĐÁNH BÓNG BƯỚC 3 - 5 INCH

Mục lục

  Chất liệu đặc biệt mạnh mẽ nhưng linh hoạt miếng đệm này sẽ tồn tại lâu hơn miếng đệm bọt thông thường – Tạo ra một lớp hoàn thiện có độ bóng cao

  CCC FINISHING PAD - PHỚT ĐÁNH BÓNG BƯỚC 3 - 5 INCH

  Liên hệ

  Tấm đánh bóng bước hoàn thiện 5 inch chuyên nghiệp
  - Tấm đánh bóng mềm hoàn thiện chỉ sử dụng bọt polyester urethane dạng lưới chất lượng cao nhất.
  - Chất liệu đặc biệt mạnh mẽ nhưng linh hoạt miếng đệm này sẽ tồn tại lâu hơn miếng đệm bọt thông thường
  - Tạo ra một lớp hoàn thiện có độ bóng cao