CCC WOOL PAD - PHỚT ĐÁNH BÓNG LÔNG CỪU - 5 INCH

Mục lục

  Loại bỏ các vết xước xoáy hoặc vết oxy hóa cứng trên bề mặt sơn, miếng đệm xóa xước mạnh được sử dụng trong bước 1 của quá trình đánh bóng xóa xước.

  CCC WOOL PAD - PHỚT ĐÁNH BÓNG LÔNG CỪU - 5 INCH

  Liên hệ

  CCC WOOL PAD LEN ĐÁNH BÓNG XÓA XƯỚC 5 INCH CHUYÊN NGHIỆP
  - Miếng đệm xóa xước mạnh được sử dụng trong bước 1 của quá trình đánh bóng xóa xước.
  - Loại bỏ các vết xước xoáy hoặc vết oxy hóa trên sơn.
  - Loại Pad này loại bỏ các vết xước sâu tốt hơn nhiều so với miếng đệm bọt và tạo ra ít nhiệt hơn, bề mặt sơn khó bị hư hại hơn.
  - Loại bỏ các vết xước xoáy hoặc vết oxy hóa cứng trên bề mặt sơn.