CCC SHINE - XI ĐÁNH BÓNG BƯỚC 3 (HOÀN THIỆN)

Mục lục

    Car Care Center Shine Stage 3 là công thức hoàn thiện cơ bản với các chất đánh bóng hiệu suất cao. Nó có hiệu quả cao trong việc tạo ra một lớp hoàn thiện rất sâu không tì vết và loại bỏ các vết xước do cát. Kết quả phụ thuộc nhiều vào độ cứng của sơn được xử lý. Nó sẽ tạo ra một lớp sơn hoàn thiện có độ bóng cao.

    CCC SHINE - XI ĐÁNH BÓNG BƯỚC 3 (HOÀN THIỆN)

    Liên hệ

    Hợp chất đánh bóng siêu hoàn thiện chuyên nghiệp cho lớp hoàn thiện siêu bóng
    - CCC SHINE BƯỚC 3 – hợp chất đánh bóng dạng nước – Không chứa silicon tạo ra lớp hoàn thiện có độ bóng cao